KREDYTY

  • Kredyt bankowy – umowa zawarta w formie pisemnej pomiędzy bankiem a kredytobiorcą. Bank zobowiązuje się udostępnić określoną kwotę na określony cel oraz czas, a kredytobiorca zobowiązuje się wykorzystać kredyt zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zwrócić pobraną kwotę wraz z należnym bankowi wynagrodzeniem w postaci prowizji i odsetek.

Naszym klientom przedstawiamy następującą ofertę kredytową:

  • Kredyt w rachunku bieżącym
  • Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym
  • Kredyt inwestycyjny
  • Kredytowa linia hipoteczna
  • Karta kredytowa
  • Kredyt inwestycyjny - Unia Biznes