Kredyt inwestycyjny - Unia Biznes

Kredyt inwestycyjny - Unia Biznes przeznaczony na sfinansowanie do 90% inwestycji współfinansowanych dotacjami z Funduszy Europejskich, obejmujący część pomostową spłacaną z uzyskanego dofinansowania i uzupełniającą spłacaną ze środków własnych.

Kredyt przeznaczony na finansowanie nakładów inwestycyjnych związanych ze stworzeniem nowego lub powiększeniem istniejącego majątku trwałego Klienta a w szczególności finansowanie:

- zakupu maszyn, urządzeń i środków transportu

- zakupu ziemi

- zakupu lub budowy nieruchomości

- zakupu materiałów i wyrobów związanych z budową lub adaptacją budynków produkcyjnych i gospodarczych

- modernizacji i restrukturyzacji istniejącego majątku

Warunkiem udzielenia przez Bank kredytu jest:

  1. posiadanie przez Wnioskodawcę zdolności kredytowej
  2. posiadanie przez Wnioskodawcę udziału środków własnych w wysokości nie mniej niż 10% planowanego kosztu realizacji projektu

Kredyt inwestycyjny Unia Biznes może być udzielony za okres do 15 lat