Skip to main content
  • Zapis na wypadek śmierci

Zapis na wypadek śmierci

Dyspozycji wkładem na wypadek śmierci posiadacz rachunku oszczędnościowego, rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej może dokonać do wysokości 143 614,20 w Banku Spółdzielczym właściwym dla miejsca zamieszkania.