Skip to main content
  • Misja Banku

Misja Banku

Misją Banku Spółdzielczego w Janowie Lubelskim jest świadczenie w sposób profesjonalny usług finansowych o wysokim standardzie, zapewniających zadowolenie klientów.

Dbając o ciągły rozwój stwarzamy pracownikom możliwości doskonalenia zawodowego.

Jako aktywny uczestnik życia lokalnego wspieramy przedsięwzięcia o charakterze oświatowym, kulturalnym, sportowym i społeczno gospodarczym.