Usługi rozliczeniowe dewizowe

Bank realizuje przekazy w obrocie dewizowym w polskich złotych. Jeżeli przekaz jest realizowany w innej walucie* niż waluta rachunku rozliczeniowego klienta, to do jego rozliczenia zastosowany jest kurs kupna/sprzedaży walut, obowiązujący w Banku w momencie dokonywania rozliczenia.

Przekazy

Bank wykonuje przekazy na rzecz/ z polecenia Klienta w formie:

  • przelewu SEPA
  • polecenia wypłaty

Przelew SEPA – transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do polecenia Przelewu SEPA, spełniająca następujące warunki:

  • waluta transakcji EUR
  • zawiera prawidłowy numer rachunku bankowego beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN, prawidłowy kod BIC
  • koszty SHA
  • nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych
  • bank zleceniodawcy i Bank beneficjenta są uczestnikami Polecenia Przelewu SEPA – SCT (SEPA Credit Transfer)

Polecenie wypłaty – skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego bądź krajowej instytucji płatniczej lub zagranicznej instytucji płatniczej instrukcja płatnicza polecająca dokonanie przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta) – pozostałe przekazy nie będące przelewem regulowanym ani przelewem SEPA.

Kod Swift/BIC kod – skrót literowy  przypisany każdemu bankowi, uczestnikowi systemu S.W.I.F.T.

POLUPLPR- Kod Swift przypisany do Banku BPS. Potrzebny jest on do realizacji przekazu wysyłanego z zagranicy na konto adresata posiadającego rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym w Janowie Lubelskim. Aby prawidłowo nadać przekaz należy podać poprawny kod Swift banku, oraz 26 cyfrowy numer rachunku odbiorcy.

MoneyGram to globalny lider w dziedzinie ogólnoświatowych usług przekazów pieniężnych, umożliwia odbieranie i przesyłanie pieniędzy bez konieczności posiadania rachunku bankowego. www.moneygram.com

W przypadku przekazów od równowartości 20 000,00 PLN, ustalonej według obowiązującego w dniu realizacji kursu średniego NBP, istnieje możliwość indywidualnej negocjacji z Bankiem kursu kupna/sprzedaży waluty pod warunkiem udzielenia Bankowi przez Klienta stosownego pełnomocnictwa. Istnieje możliwość realizacji zleceń w trybie przyspieszonym w walutach PLN, USD, GBP, oraz w trybie pilnym EUR, USD, GBP.

*USD (dolar amerykański), EUR (waluta europejska), GBP (funt brytyjski), CHF (frank szwajcarski), AUD (dolar australijski), CAD (dolar kanadyjski), DKK (korona duńska), SEK (korona szwedzka), NOK (korona norweska), CZK (korona czeska), HUF (forint węgierski), JPY (jen japoński)