Inne usługi

  • System bankowości internetowej i mobilnej EBO - Umożliwia  dostęp do rachunku  przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu z dowolnego miejsca.
  • Komunikat SMS - polega na automatycznym przesyłaniu na telefon komórkowy Posiadacza rachunku komunikatu SMS informującego o saldzie i/lub wolnych środkach na rachunku bankowym.
  • Telefoniczna informacja na hasło - dzięki niej klient dzwoniąc do banku może szybko uzyskać informacje o stanie salda na rachunku
  • Karty płatnicze - pozwalają na dokonywanie bezgotówkowych płatności za towary i usługi oraz dokonywanie transakcji w bankomacie i na odległość np. w Internecie.
  • SORBNET - system rozliczeniowy służący do przeprowadzania międzybankowych rozliczeń wysokokwotowych.