Skip to main content
 • Kartosfera
 • Kartosfera

  Kartosfera

  Szanowni Państwo,

  Uprzejmie informujemy, że Bank Spółdzielczy w Janowie Lubelskim, w celu dostosowania do wymogów wynikających z Rekomendacji KNF dotyczącej bezpieczeństwa transakcji internetowych, od 1 lutego 2015 r. wprowadza zmiany dotyczące funkcjonowania kart debetowych w następującym zakresie:

  1) wprowadzenia nowego sposobu przewalutowania transakcji międzynarodowych dla wszystkich kart VISA, który będzie przebiegał według następującego schematu: każda transakcja dokonana karta VISA w walucie innej niż waluta rachunku bankowego, do którego została wydana, zostanie przeliczona przez VISA na walutę rachunku;

  2) wprowadzenia zabezpieczenia 3D Secure, czyli sposobie potwierdzania transakcji internetowych, polegający na podaniu przez Posiadacza rachunku/Użytkownika karty Hasła 3D Secure (Visa – pod nazwą Verified by Visa; MasterCard – pod nazwą MasterCardSecureCode) otrzymanego na zdefiniowany w Banku numer telefonu komórkowego, który stanowi dodatkowe zabezpieczenie transakcji dokonywanych w Internecie u akceptantów oferujących korzystanie z tego typu zabezpieczenia;

  3) dodania usługi cash back – usługa na terminalu POS polegająca na wypłacie gotówki z kasy sklepu przy okazji płatności kartą za towary i usługi; usługa ta jest dostępna tylko na terenie Polski, za skorzystanie z w/w usługi będzie doliczana prowizja Banku zgodnie z obowiązującą taryfą opłat i prowizji w Banku Spółdzielczym w Janowie Lubelskim;

  4) dodania limitu dla transakcji internetowych. W celu odblokowania płatności w Internecie, Posiadacz rachunku zobowiązany jest ustalić wysokość limitu transakcji internetowych dla wszystkich kart wydanych do rachunku bankowego bezpośrednio w placówce Banku oraz każdy Użytkownik karty powinien aktywować zabezpieczenie 3D Secure w portalu kartowym (www.kartosfera.pl).

  Jednocześnie informujemy, że w celu aktywowania zabezpieczenia 3D Secure niezbędne jest zdefiniowanie w Banku aktualnego numeru telefonu komórkowego, na który będą wysyłane Hasła 3D Secure do autoryzacji transakcji internetowych dokonanych kartą oraz hasła do pierwszego zalogowania się celem aktywowania tego zabezpieczenia na portalu kartowym. W celu zarejestrowania się w portalu kartowym, należy:

  1) wejść na stronę internetową portalu kartowego www.kartosfera.pl ;

  2) podać numer PESEL – dla rezydentów, a w przypadku nierezydentów prosimy o kontakt z Infolinią Banku w celu ustalenia indywidualnego numeru identyfikacyjnego;

  3) wpisać otrzymane na numer telefonu komórkowego hasło do pierwszego zalogowania się w portalu kartowym.

  Podręcznik użytkownika umożliwiający klientom zapoznanie się z funkcjonalnościami, jakie oferuje portal, a także pokazujący jak skutecznie poruszać się po portalu dostępny będzie od 1 lutego na stronie www.kartosfera.pl

  Portal kartowy będzie dostępny dla Państwa od 1 lutego 2015 r. i za jego pośrednictwem będą Państwo mogli dokonać następujących czynności:

  - aktywować zabezpieczenie 3D Secure,
  - aktywować posiadane karty płatnicze,
  - wyłączyć/ponownie włączyć funkcję płatności zbliżeniowych dla posiadanych kart płatniczych (o ile karty posiadają funkcję zbliżeniową)
  - zmieniać limity transakcyjne posiadanych kart płatniczych,
  - zmieniać kod PIN karty płatniczej,
  - zastrzegać kartę płatniczą.

  Wierzymy, że proponowane zmiany przyczynią się do wzrostu Państwa zadowolenia z naszych usług.

  W razie jakichkolwiek pytań chętnie pomogą pracownicy Banku pod numerem 15-8725-225, 15-8725-224, 15-8725-231 lub +48 86 215 50 00