Kredyty

  • Kredyt bankowy – umowa zawarta w formie pisemnej pomiędzy bankiem a kredytobiorcą. Bank zobowiązuje się udostępnić określoną kwotę na określony cel oraz czas, a kredytobiorca zobowiązuje się wykorzystać kredyt zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zwrócić pobraną kwotę wraz z należnym bankowi wynagrodzeniem w postaci prowizji i odsetek.

Naszym klientom przedstawiamy następującą ofertę kredytową:

  • Kredyt Nowa Gotówka
  • Kredyty Mieszkaniowe
  • Kredyt Ratalny
  • Kredyt Samochodowy
  • Kredyt odnawialny w ROR
  • Kredyt Pracowniczy
  • Kredyt Konsolidacyjny
  • EKO Kredyt