Kredyt Nowa Gotówka

Kredyt Nowa Gotówka adresowany jest wyłącznie do osób fizycznych w tym osób fizycznych uzyskujących dochody z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej posiadających zdolność kredytową.

  • maksymalny okres kredytowania nie może być dłuższy niż 120 miesięcy (10 lat)

Wymagane dokumenty:

  • pisemny wniosek o udzielenie kredytu gotówkowego
  • dokumenty potwierdzające źródło i wysokość osiąganych dochodów
  • dokument tożsamości

Kredytobiorcama prawo bez podania przyczyny do odstąpienia od umowy kredytu w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy kredytu.

Kredytobiorca ma możliwość spłaty kredytu w dwu wariantach:

  • zobowiązuje się spłacić kredyt wraz z należnymi odsetkami w ratach miesięcznych równych (równe raty kapitałowo-odsetkowe)
  • zobowiązuje się spłacić kredyt wraz z należnymi odsetkami w ratach miesięcznych malejących (równe raty kapitałowe i malejące raty odsetkowe) w terminachi kwotach określonych w harmonogramie spłat kredytu. Dodatkowo Wnioskodawca może skorzystać z ochrony ubezpieczeniowej zawierając umowę ubezpieczenia na życie w zakresie podstawowym lub rozszerzonym.