RACHUNKI

  • Rachunek rozliczeniowy - służy do gromadzenia środków pieniężnych i przeprowadzania krajowych i zagranicznych rozliczeń pieniężnych, w formie gotówkowej i bezgotówkowej.

Naszym klientom oferujemy rachunki rozliczeniowe:

  • Rachunek bieżący
  • Rachunek pomocniczy