Skip to main content
 • Rachunek bieżący

  Rachunek bieżący

  Rachunek rozliczeniowy bieżący - służy do gromadzenia środków pieniężnych i przeprowadzania krajowych i zagranicznych rozliczeń pieniężnych, w formie gotówkowej i bezgotówkowej.

  Posiadaczami rachunku rozliczeniowego mogą być:

  • osoby prawne
  • jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną
  • osoby fizyczne prowadzące działalność zarobkową na własny rachunek, w tym osoby będące przedsiębiorcami
  • znajdujące się w kraju oddziały, przedstawicielstwa i przedsiębiorstwa zagraniczne utworzone przez nierezydentów
  • nierezydenci·

  Dlaczego warto?

  niskie koszty prowadzenia rachunku
  realizowanie stałych i okresowych płatności poprzez zlecenia stałe lub polecenie zapłaty
  dokonywanie rozliczeń pieniężnych w zakresie prowadzonej działalności
  wygodny dostęp do rachunku dzięki karcie płatniczej
  możliwość skorzystania z kredytu w rachunku bieżącym
  możliwość dopasowania warunków finansowych prowadzenia rachunku i kredytowania do potrzeb Klienta
  dostęp do informacji o stanie środków, wysokości odsetek i obrotach na rachunku poprzez telefoniczną informację na hasło
  dostęp do rachunku za pomocą Korporacyjnego Rachunku Internetowego KRI
  informacje o saldzie rachunku i/lub wolnych środkach w formie komunikatów SMS
  możliwość realizacji zleceń w systemie SORBNET

  Do otwarcia rachunku rozliczeniowego wymagane są:

  • dokumenty określające status prawny Klienta oraz zasady jego reprezentacji
  • nadanie  numeru NIP
  • zawarcie umowy rachunku

  Środki zgromadzone na rachunku rozliczeniowym bieżącym oprocentowane są według zmiennej stopy procentowej. Odsetki od gromadzonych środków dopisywane są do salda rachunku na koniec każdego kwartału.

  Za czynności związane z obsługą rachunku pobierane są opłaty i prowizje zgodnie z "Taryfą opłat i prowizji  w Banku Spółdzielczym w Janowie Lubelskim".

  Bank gwarantuje każdemu Posiadaczowi rachunku zachowanie tajemnicy bankowej obejmującej wszystkie informacje dotyczące posiadania rachunku, jak też jego stanów i obrotów, na zasadach określonych w ustawie Prawo Bankowe.

  Przydatne informacje

  Informacje dodatkowe

  1.Kim są nierezydenci?
  Są to:

  • osoby prawne oraz inne podmioty posiadające zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu, mających siedzibę za granicą
  • znajdujące się za granicą oddziały, przedstawicielstwa i przedsiębiorstwa utworzone przez rezydentów
  • obce przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i inne obce przedstawicielstwa oraz misje specjalne i organizacje międzynarodowe, korzystające z immunitetów i przywilejów dyplomatycznych lub konsularnych
  • osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania za granicą i prowadzące działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów państwa, w którym działalność jest wykonywana

  2. W jaki sposób można upoważnić kogoś do rachunku?
  Pełnomocnictwo udzielane jest przez Posiadacza rachunku bezpośrednio w Banku oraz potwierdzone własnoręcznym podpisem Posiadacza Rachunku, złożonym w obecności pracownika Banku.

  3. Co to jest Karta Wzorów Podpisów? Karta Wzorów Podpisów jest to dokument wskazujący osoby upoważnione do dysponowania rachunkiem bankowym, sposób podpisywania dyspozycji, wzór podpisu, oraz wzór pieczątki firmowej (o ile jest stosowana przez posiadacza rachunku), który będzie obowiązywać na wszystkich dokumentach składanych w Banku przez posiadacza rachunku.

  Centrala

  ul. Jana Zamoyskiego 53 A
  23-300 Janów Lubelski

  Biuro Zarządu - 15 8720-415
  fax 15 8725-234
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Bank czynny:
  poniedziałek – piątek
  od 7:00 do 15:00

  Bankomat/Wpłatomat

  Oddział w Janowie Lubelskim

  ul. Jana Zamoyskiego 53 A
  23-300 Janów Lubelski

  Dyrektor Oddziału - 15 8723-387
  Obsługa Klienta - 15 8725-225, 15 8725-227, 15 8723-385
  Kasa Nr 1 - 15 8725-230
  Kasa Nr 2 - 15 8725-229

  Godziny otwarcia
  od poniedziałku do piątku
  7:00 - 16:00 

  Wsparcie dla klientów posiadających system bankowości internetowej EBO:
  15 8725-231
  w godzinach 7:00 - 17:00
  15 8725-225, 15 8725-227, 15 8723-385
  w godzinach 7:00 - 16:00

  Punkt Obsługi Klienta - Polichna

  Polichna 115
  23-325 Polichna Druga

  tel. 15 8714-420
  fax 15 8714-608

  Bank czynny:
  poniedziałek – piątek
  od 7:00 do 14:00

  Kasa czynna od 7:00 do 14:00.

  Oddział Chrzanów

  Chrzanów 111A
  23-305 Chrzanów Trzeci

  Dyrektor Oddziału - 15 8755-142
  Obsługa Klienta - 15 8755-140
  fax 15 8755-115
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny otwarcia
  od poniedziałku do piątku.
  7:00 - 15:00 

  Kasa czynna od 7:00 do 14:30.

  Bankomat 24/7

  Oddział Dzwola
  • Dzwola 125A
   23-304 Dzwola

   Dyrektor Oddziału - 15 8752-216
   Obsługa Klienta - 15 8752-206
   fax 15 8752-015
   e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

   Godziny otwarcia
   od poniedziałku do piątku.
   7:00 - 15:00 

   Kasa czynna od 7:00 do 14:30.

   Bankomat 24/7

  Oddział Godziszów

  Godziszów Trzeci 121 A
  23-302 Godziszów Trzeci

  Dyrektor Oddziału - 15 8711-486
  Obsługa Klienta - 15 8711-106
  fax 15 8711-133
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny otwarcia
  od poniedziałku do piątku.
  7:00 - 15:00 

  Kasa czynna od 7:00 do 14:30.

  Bankomat 24/7

  Oddział Potok Wielki

  Potok WIelki 125
  23-313 Potok Wielki

  Obsługa Klienta - 15 8740205

  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny otwarcia
  od poniedziałku do piątku.
  7:00 - 15:00 

  Kasa czynna od 7:00 do 14:30.