RACHUNKI

Rachunek dla rolników adresowany jest do Klientów prowadzących działalność rolniczą. Służy do gromadzenia środków pieniężnych oraz przeprowadzania rozliczeń finansowych.

Rachunek w naszym Banku umożliwia rozliczenia z tytułu:

 • sprzedaży płodów rolnych
 • składek na rzecz KRUS
 • zwrotu podatku VAT
 • dopłat bezpośrednich z Unii Europejskiej

W ramach rachunku można korzystać z takich usług jak:

 • polecenie przelewu
 • realizowanie stałych i okresowych płatności poprzez zlecenia stałe lub polecenia zapłaty
 • dostęp do informacji o stanie środków, wysokości odsetek i obrotach na rachunku poprzez telefoniczną informację na hasło
 • dostęp do rachunku za pomocą systemu bankowości internetowej i mobilnej EBO  
 • łatwy i szybki dostęp do środków na rachunku dzięki międzynarodowej karcie VISA Biznes dla rolników
 • informacje o saldzie rachunku i/lub wolnych środkach w formie komunikatów SMS
 • zaciąganie kredytu w rachunku bieżącym
 • możliwość realizacji zleceń w systemie SORBNET

Bank oferuje klientom trzy pakiety: Pakiet rolnik, Pakiet rolnik plus i Pakiet super rolnik. Klient sam wybiera, który pakiet jest dla niego najbardziej odpowiedni.

Dokumenty wymagane do założenia rachunku:

 • nakaz zapłaty podatku rolnego lub zaświadczenie z Urzędu Gminy o posiadaniu/użytkowaniu gospodarstwa rolnego
 • numer NIP (jeżeli wymagany)
 • dowód tożsamości z numerem PESEL

Za czynności związane z obsługą rachunku pobierane są opłaty i prowizje zgodnie z "Taryfą opłat i prowizji  w Banku Spółdzielczym w Janowie Lubelskim".

Bank gwarantuje każdemu Posiadaczowi rachunku zachowanie tajemnicy bankowej obejmującej wszystkie informacje dotyczące posiadania rachunku, jak też jego stanów i obrotów, na zasadach określonych w ustawie Prawo Bankowe.