Rachunek pomocniczy

Rachunek pomocniczy służy do dokonywania przez posiadacza rachunku innych niż bieżące rozliczeń pieniężnych lub generowania środków z przeznaczeniem na ściśle określony cel, jak również przeprowadzania w tym zakresie rozliczeń. Posiadanie rachunku pomocniczego ułatwia zarządzanie środkami pieniężnymi przeznaczonymi na określone rodzaje rozliczeń (np. z wybranymi kontrahentami) lub wyodrębnienie środków o określonym przeznaczeniu (np. fundusz remontowy).

Korzyści z posiadania rachunków pomocniczych:

  • łatwość zarządzania środkami poprzez wyodrębnienie środków na określone rodzaje rozliczeń (np. fundusz remontowy, rozliczenia z wybranymi kontrahentami, wypłaty wynagrodzeń)
  • bezpłatne przelewy między rachunkami klienta
  • szeroki dostęp do wszystkich funkcji rozliczeniowych rachunku, w tym m.in: dokonywanie przelewów, także przelewy do ZUS i US, korzystanie z polecenia zapłaty, zleceń stałych