Kredyt Pracowniczy

Kredyt pracowniczy adresowany jest wyłącznie do osób fizycznych, w tym fizycznych posiadających zdolność kredytową.

  • dodatkowym warunkiem otrzymania kredytu pracowniczego jest posiadanie w banku rachunku ROR ze stałymi wpływami pochodzącymi z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę
  • maksymalny okres kredytowania nie może być dłuższy niż 120 miesięcy (10 lat)

Wymagane dokumenty:

  • pisemny wniosek o udzielenie kredytu pracowniczego
  • dokumenty potwierdzające źródło i wysokość osiąganych dochodów
  • dokument tożsamości
Kredytobiorca konsument ma prawo bez podania przyczyny do odstąpienia od umowy kredytu w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy kredytu.

Kredytobiorca ma możliwość spłaty kredytu w dwu wariantach:

  • zobowiązuje sie spłacić kredyt wraz z należnymi odsetkami w ratach miesięcznych równych (równe raty kapitałowo-odsetkowe)
  • zobowiązuje się spłacić kredyt wraz z należnymi odsetkami w ratach miesięcznych malejących (równe raty kapitałowe i malejące raty odsetkowe)

w terminach i kwotach określonych w harmonogramie spłat kredytu.