Kredyt konsolidacyjny

Kredyt konsolidacyjny polega na połączeniu  uprzednio zaciągniętych kredytów w jeden, przy jednoczesnym ujednoliceniu stopy procentowej i innych warunków kredytu, zazwyczaj z równoczesnym wydłużeniem okresu spłaty. Głównym motywem stosowania konsolidacji długu jest zmniejszenie kosztów jego obsługi. Kredyt konsolidacyjny może być udzielany osobom fizycznym, które mają pełną zdolność do czynności prawnych, posiadają na podstawie oceny banku zdolność i wiarygodność kredytową.

  • okres kredytowania wynosi do 180 m-cy
  • warunkiem udzielenia kredytu jest prawidłowa obsługa zobowiązań konsolidacyjnych. Dodatkowo klient może wnioskować o dodatkowe środki na dowolny cel. Maksymalnie 20% kwoty kredytu.