Kredyt Szybka Inwestycja Agro

Kredyt Szybka Inwestycja Agro przeznaczony dla Klientów podejmujących lub prowadzących działalność rolniczą.

Kredyt może być przeznaczony na:

- utworzenie nowego gospodarstwa rolnego

- powiększenie gospodarstwa rolnego mającego powierzchnię ogólną, co najmniej 1 ha.

- reorganizację już posiadanego gospodarstwa rolnego

- urządzenie gospodarstwa rolnego (zakup gruntów rolnych, zakup budynków i budowli służących produkcji rolnej, budowa lub remont budowli wykorzystywanych do działalności rolniczej, zakup maszyn, zakup stada podstawowego, spłata kredytu inwestycyjnego w innym banku lub wykup środków trwałych z leasingu).

Kredytowaniu mogą podlegać nowe  lub używane środki trwałe, których rok produkcji poprzedza rok złożenia wniosku co najwyżej o 10 lat.

Warunkiem udzielenia przez Bank kredytu jest:

- posiadanie przez Wnioskodawcę zdolności kredytowej

Kredyt szybka inwestycja Agro może być udzielony za okres do 10 lat