Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym

Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym ma charakter kredytu nieodnawialnego i przeznaczony jest na finansowanie bieżących potrzeb związanych z działalnością rolniczą.

  • kredyt może być udzielony jako krótkoterminowy lub średnioterminowy
  • zaleca się spłatę kredytu obrotowego w ratach miesięcznych, kwartalnych lub półrocznych, a terminy spłaty kredytu powinny być dostosowane do cyklu obrotowego działalności

Wymagane dokumenty:

  • wniosek kredytowy
  • kwestionariusz
  • nakaz podatkowy
  • zaświadczenie z KRUS o nie zaleganiu w płatności składek