Skip to main content
23-12-2019

Mikrorachunek podatkowy

BANK SPÓŁDZIELCZY W JANOWIE LUBELSKIM PRZYPOMINA SWOIM KLIENTOM   Od dnia 1 stycznia 2020 roku przestają funkcjonować dotychczasowe rachunki urzędów skarbowych dla wpłat podatków PIT, CIT, V...
23-08-2019

Logowanie dwuetapowe - EBO RWD

Szanowni Państwo, w związku z uruchomieniem nowej bankowości internetowej EBO RWD - https://ebobank.bsjl.pl informujemy iż przed próbą zalogowania się do nowego systemu, należy w starym s...
22-08-2019

WAŻNE: Zmiana metody autoryzacji w bankowości internetowej EBO !!!

Szanowni Państwo, w związku z wejściem w życie z dniem 14.09.2019 r. dyrektywy Unii Europejskiej 2015/2366 PSD2, metody autoryzacji dostępne w bankowości elektronicznej powinny spełniać wymogi siln...
13-08-2019

Zmiana aplikacji bankowości elektronicznej z EBO na EBO RWD

Szanowni Państwo, w związku z koniecznością dostosowania systemu bankowości internetowej do dyrektywy unijnej PSD2 oraz w celu zachowania najwyższej jakości świadczonych Państwu usług, uprzejmie in...
21-06-2019

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że w celu podwyższenia poziomu świadczonych usług oraz ich dostosowania do zmian w przepisach obowiązującego prawa (zmiany w ustawie o usługach płatni...