Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w celu podwyższenia poziomu świadczonych usług oraz ich dostosowania do zmian w przepisach obowiązującego prawa (zmiany w ustawie o usługach płatniczych implementujące dyrektywę PSD2 oraz rozpoczęcie stosowania rozporządzenia RTS od dnia 14 września 2019 r.), Bank Spółdzielczy w Janowie Lubelskim wprowadza nowe regulaminy:

  1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych
  2. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych

Nowe regulaminy umożliwiają Państwu korzystanie z usług: dostępu do informacji o rachunku, inicjowania transakcji płatniczej oraz potwierdzenia dostępności środków na rachunku płatniczym, a także dostosowują sposób autoryzacji dyspozycji do wymogów silnego uwierzytelniania.

Regulaminy obowiązują od 14 września 2019 r., z wyłączeniem zapisów wdrażających usługi dostępu do informacji o rachunku, inicjowania transakcji płatniczej oraz potwierdzenia dostępności środków na rachunku płatniczym (oraz sposób ich autoryzacji), które są dostępne już od 14 maja 2019 r. Bank zastrzega sobie prawo udostępnienia autoryzacji dyspozycji za pomocą dedykowanej aplikacji przed 14 września 2019 r. – o czym zostaną Państwo poinformowani w odrębnym komunikacie.

Więcej informacji na temat zmian oraz wszystkich oferowanych przez bank produktów uzyskają Państwo w placówkach banku.