Zmiana aplikacji bankowości elektronicznej z EBO na EBO RWD

Szanowni Państwo, w związku z koniecznością dostosowania systemu bankowości internetowej do dyrektywy unijnej PSD2 oraz w celu zachowania najwyższej jakości świadczonych Państwu usług, uprzejmie informujemy, że uruchomiliśmy bankowość elektroniczną EBO w nowej odsłonie, w wersji responsywnej, tzw. EBO RWD, która będzie dostępna równolegle z obecną wersję bankowości elektronicznej. Logowanie do EBO RWD odbywać się będzie przy wykorzystaniu dotychczasowych danych dostępowych.

Oznacza to, że dostęp do bankowości elektronicznej EBO jest możliwy w tej chwili na dwa sposoby:
1) z nowej strony logowania, tj. https://ebobank.bsjl.pl (wersja responsywna, EBO RWD),
2) z dotychczasowej  strony logowania, tj. https://ebo.bsjl.pl (obecna wersja systemu EBO).

Począwszy od dnia 14.09.2019r. dostęp do systemu bankowości elektronicznej będzie możliwy wyłącznie dla nowej wersji EBO RWD. Dotychczasowa wersja zostanie całkowicie wyłączona.
Zostanie także wyłączony dostęp do bankowości elektronicznej poprzez aplikację EBO Mobile.


Dodatkowe informacje i wyjaśnienia można uzyskać w placówkach Banku oraz pod telefonem: 15 8720415, 15 8725231 w godzinach pracy Banku.