WAŻNE: Zmiana metody autoryzacji w bankowości internetowej EBO !!!

Szanowni Państwo, w związku z wejściem w życie z dniem 14.09.2019 r. dyrektywy Unii Europejskiej 2015/2366 PSD2, metody autoryzacji dostępne w bankowości elektronicznej powinny spełniać wymogi silnego uwierzytelniania.

Użytkownicy bankowości internetowej, którzy obecnie korzystają z metody autoryzacji: karty kodów, EBO Token lub EBO Token Desktop powinni pobrać ze sklepu Google Play lub Apple App Store aplikację EBO Token PRO oraz sparować aplikację z bankowością internetową EBO RWD - https://ebobank.bsjl.pl

Aplikacja EBO TOKEN PRO wymaga dostępu do sieci Internet i dostępna jest na systemy operacyjne: iOS od wersji 11 oraz Android od wersji 5.

Od dnia 14.09.2019r. autoryzacja operacji na rachunku za pomocą: karty kodów, aplikacji EBO Token lub EBO Token Desktop będzię niemożliwa!!!

Poniżej umieszczamy instrukcję obsługi aplikacji EBO Token PRO oraz film instruktażowy prezentujący najważniejsze funkcje aplikacji.

Instrukcja EBO Token PRO
Film instruktażowy

Ponadto podczas logowania do nowej wersji EBO tj. EBO RWD - https://ebobank.bsjl.pl został udostępniony konfigurator EBO Token PRO. Umożliwia on m.in automatyczną zmianę obecnej metody autoryzacji na EBO Token Pro.
Przed rozpoczęciem automatycznej konfiguracji konieczne jest zainstalowanie i założenie konta w aplikacji EBO Token PRO na urządzeniu mobilnym.
Poniżej umieszczamy instrukcję m.in automatycznego parowania urządzenia mobilnego.

Przypominamy że od dnia 14.09.2019r. dostęp do systemu bankowości elektronicznej będzie możliwy wyłącznie dla nowej wersji EBO RWD - https://ebobank.bsjl.pl
Dotychczasowa strona - https://ebo.bsjl.pl zostanie całkowicie wyłączona!!!


Dodatkowe informacje i wyjaśnienia można uzyskać w placówkach Bank, pod telefonem; 15 8720415, 15 8725231 w godzinach pracy Banku, lub na stronie internetowej  http://www.bsjl.pl/ebo