Zmiana autoryzacji transakcji - EBO

Szanowni Klienci,

zmiany związane z wdrożeniem Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 - PSD2 oraz Ustawy O Usługach Płatniczych nakładają na Banki obowiązek wprowadzenia tzw. silnego uwierzytelniania klienta od dnia 14.09.2019r.

Zmiana ta wymusza na Banku oraz naszych Klientach zmianę sposobu autoryzacji transakcji realizowanych w przypadku, gdy nasz Klient:

  1. uzyskuje dostęp do rachunku on-line,
  2. inicjuje transakcję elektronicznie,
  3. przeprowadza czynność za pomocą kanału zdalnego.

Wobec powyższego w najbliższym czasie drukowane karty kodów, Token Mobile oraz Token Desktop zostaną wycofane z użytkowania jako nie spełniające warunków silnego uwierzytelnienia.

Bank uruchomi również tzw. silne uwierzytelnianie klienta podczas logowania do systemu bankowości internetowej. Oznacza to, że podczas logowania konieczne będzie podanie poza loginem i hasłem również dodatkowego kodu.

W najbliższym czasie przedstawimy Państwu kolejne informacje na temat zmian dostosowujących sposób autoryzacji transakcji.