Dyrektywa PSD2-Zmiany na rynku usług płatniczych

Dyrektywa PSD2 - Zmiany na rynku usług płatniczych

Szanowni Państwo

Bank Spółdzielczy w Janowie Lubelskim informuje, że w dniu 10 maja 2018 roku została uchwalona ustawa zmieniająca ustawę o usługach płatniczych, na mocy której w Polsce wdrażana jest unijna dyrektywa PSD2 (Payment Service Directive). Ustawa nowelizująca weszła w życie 20 czerwca 2018 roku.

Nowelizacja ustawy o usługach płatniczych ma na celu na stworzenie jednolitego rynku płatności UE, w tym zwiększenie bezpieczeństwa klienta przy dokonywaniu płatności zdalnych i elektronicznych.

W związku z nowelizacją ustawy Bank Spółdzielczy w Janowie Lubelskim uprzejmie informuje, że stosuje się do  obowiązków wynikających z w/w ustawy.

W przypadku pytań z Państwa strony nasi pracownicy są do Państwa dyspozycji.