Kredyt Samochodowy

Kredyt samochodowy adresowany jest wyłącznie do osób fizycznych, w tym fizycznych uzyskujących dochody z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej posiadających zdolność kredytową.

  • maksymalny okres kredytowania  wynosi do 120 m-cy

Osoba ubiegająca się o kredyt:

  • składa pisemny wniosek kredytowy
  • składa dokumenty potwierdzające źródło i wysokość osiąganych dochodów
  • dołącza przedwstępną umowę sprzedaży zawartą ze sprzedającym
  • przedstawia dokument tożsamości
Kredytobiorca  ma prawo bez podania przyczyny do odstąpienia od umowy kredytu w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy kredytu.

Kredytobiorca ma możliwość spłaty kredytu w dwu wariantach:

  • zobowiązuje się spłacić kredyt wraz z należnymi odsetkami w ratach miesięcznych równych (równe raty kapitałowo-odsetkowe)
  • zobowiązuje się spłacić kredyt wraz z należnymi odsetkami w ratach miesięcznych malejących (równe raty kapitałowe i malejące raty odsetkowe)

w terminach i kwotach określonych w harmonogramie spłat kredytu.