Kredyt Ratalny

Kredyt ratalny skierowany jest dla osób fizycznych na cele nie związane z działalnością gospodarczą i rolniczą.

Udzielany jest na zakup:

  • artykułów trwałego użytku, w tym artykuły gospodarstwa domowego, sprzęt RTV itp.
  • usługi dla ludności (usługi remontowo-budowlane, medyczne)
  • kredyt ratalny udzielany jest na okres do 3 lat

Wymagane dokumenty:

  • pisemny wniosek o udzielenie kredytu gotówkowego
  • dokumenty potwierdzające źródło i wysokość osiąganych dochodów
  • dokument tożsamości

Kredytobiorca  ma prawo bez podania przyczyny do odstąpienia od umowy kredytu w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy kredytu.

Kredyt ratalny jest spłacany w ratach miesięcznych równych (równe raty kapitałowo-odsetkowe)w terminach i kwotach określonych w harmonogramie spłat kredytu.