EKO Kredyt

Kredyt „EKO Kredyt” przeznaczony jest na inwestycje w odnawialne źródła energii,  poprawę efektywności energetycznej budynków w gospodarstwie domowym oraz inne inwestycje związane z ochroną środowiska takie jak:

 • instalacja pompy ciepła,
 • instalacja kolektorów słonecznych,
 • instalacja systemów fotowoltaicznych,
 • instalacja rekuperacji,
 • docieplenie, termomodernizacja budynków,
 • instalacja urządzeń do zagospodarowania deszczówki,
 • wymiana eternitu (zawierającego azbest) na dach wykonany z materiału nie wpływającego negatywnie na środowisko,
 • wymiana zużytych kotłów węglowych, istniejących kotłów węglowych na kotły gazowe, opalane biomasą, zasilane energią elektryczną, na piece opalane Eko-groszkiem lub innym paliwem ekologicznym,
 • wymiana okien i drzwi zewnętrznych na termoizolacyjne,
 • instalację małych elektrowni wiatrowych,
 • wykonania studni głębinowych,
 • budowę, przebudowę, remont sieci kanalizacyjnych oraz małych oczyszczalni ścieków w tym oczyszczalni przydomowych,
 • instalacji urządzeń do zagospodarowania deszczówki.