Zmiany w usłudze 3D Secure i realizacji transakcji kartami w Internecie !!!

Uprzejmie informujemy, że od stycznia 2021 r. wchodzi w życie zmiana przepisów prawa, która wymusza modyfikację usługi 3D Secure*. Obecnie funkcjonująca wersja 3D Secure zostanie dostosowana tak, aby spełniać wymogi dotyczące silnego uwierzytelniania transakcji wynikające z Dyrektywy PSD2.

Realizacja wymogu silnego uwierzytelniania (potwierdzenia) będzie polegała na dodaniu, obok dziś funkcjonującego obowiązku podania jednorazowego kodu przesyłanego w formie SMS, drugiego obowiązkowego potwierdzenia w postaci kodu PIN dedykowanego dla usługi 3D Secure. W przypadku, gdy Klient nie dokona ustanowienia kodu PIN do transakcji internetowych w Portalu Kartosfera, transakcja nie będzie mógł ich uwierzytelnić, tym samym takie transakcje zostaną odrzucone przez system rozliczeniowy (dotyczy tylko stron, które wymagają uwierzytelnienia 3D Secure). Zmiana ta zostanie wdrożona do końca stycznia 2021 r.

Ponadto, do wszystkich Klientów Banku, którzy korzystają z usługi 3D Secure został wysłany w formie SMS, komunikat zachęcający do ustawienia kodu PIN dla tej usługi.

Aby ustawić kod PIN należy zalogować się do Portalu Kartosfera.pl, w zakładce „3D Secure”, znajduje się opcja ustanowienia kodu PIN do transakcji internetowych. Kod PIN będzie ustalany przez Klienta jednorazowo i skutkować będzie dla wszystkich posiadanych kart oraz wydanych w przyszłości. Dodatkowo w zakładce "3D Secure" pojawi się lista transakcji internetowych klienta, w których doszło do uwierzytelnienia. Przy każdej z nich znajduje się przycisk pozwalający oznaczyć danego Akceptanta jako Zaufanego, czyli nie wymagającego uwierzytelnienia przy następnych transakcjach. Klient będzie mógł określić parametry graniczne dla transakcji realizowanych w ramach “zaufanej”, tzn ograniczyć czas i kwotę.

W załączeniu przesyłamy krótką instrukcję pokazującą jak nadać kod PIN w Portalu Kartosfera oraz jak będzie wyglądać uwierzytelnienie transakcji w ramach zmienionej usługi 3D Secure dla wszystkich Klientów Banku:

*Usługa płatności internetowych potwierdzanych kodem SMS.