Pakiet Junior

Pakiet Junior - jest rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym dla młodzieży w wieku 18-24 lata.

Cechuje go m.in:

- bezpłatne otwarcie rachunku

- brak opłaty za prowadzenie rachunku

- możliwość otwarcia rachunku oszczędnościowego EKO BS

- bezprowizyjne wpłaty gotówkowe

- realizowanie stałych i okresowych płatności poprzez zlecenia stałe lub polecenia zapłaty

- brak opłaty za korzystanie z bankowości internetowej i mobilnej EBO

- możliwość otrzymywania powiadomień SMS o stanie salda na rachunku

- możliwość otrzymania telefonicznej informacji o rachunku na hasło

- możliwość wydania karty debetowej do rachunku (MasterCard, Visa Classic Debetowa, Visa PayWave, naklejka zbliżeniowa)