Skip to main content
 • Zastrzeżenia kart

  Zastrzeżenia kart

  W przypadku zgubienia lub kradzieży karty należy ją niezwłocznie zastrzec:

  • dzwoniąc pod numer 828 828 828 na numer specjalnej Infolinii służącej do zastrzegania kart (czynny całą dobę),
  • osobiście lub telefonicznie w jednostce Banku, która wydała kartę,
  • osobiście poprzez inny bank uczestniczący w systemie VISA/MasterCard
  Od momentu zgłoszenia utraty karty Bank ponosi odpowiedzialność finansową za transakcje dokonane przy jej użyciu, z wyjątkiem transakcji dokonanych przez Posiadacza karty lub gdy doszło do nich z jego winy umyślnej.