Leasing

W ramach leasingu jedna ze stron umowy (finansujący, leasingodawca) przekazuje drugiej stronie (korzystającemu, leasingobiorcy) prawo do korzystania z określonej rzeczy na pewien uzgodniony w umowie leasingu okres, w zamian za ustalone ratalne opłaty (raty leasingowe).

Leasing stanowi kompleksowe uzupełnienie oferty produktowej Banku. Dzięki temu Bank zapewnia możliwość finansowania wszelkich potrzeb inwestycyjnych swoim Klientom.

Oferujemy finansowanie poprzez leasing różnych rodzajów ruchomości, nowych i używanych, m.in.:

 • maszyn, urządzeń, linii technologicznych
 • samochodów osobowych
 • samochodów ciężarowych i dostawczych
 • ciągników siodłowych, naczep, przyczep
 • autobusów, pojazdów, sprzętu specjalistycznego
 • wyposażenia biurowego, sprzętu komputerowego
 • urządzeń medycznych

Finansujemy nieruchomości zarówno już istniejące, jak i nowe, m.in.:

 • obiekty biurowe
 • hotele
 • magazyny i centra logistyczne

Oferujemy również leasing zwrotny (występuje, gdy firma posiada liczne środki trwałe, nie posiada jednak gotówki, której potrzebuje; może wtedy oddać część majątku trwałego firmie leasingowej w zamian za gotówkę i wziąć te środki w leasing; dzięki takiemu zabiegowi firma ma jednorazowy zastrzyk gotówki).

Korzyści z leasingu:

 • korzyści podatkowe (opłata wstępna i raty leasingowe mogą stanowić w całości koszt uzyskania przychodu – korzyści podatkowe niedostępne w przypadku finansowania zakupu środka trwałego poprzez finansowanie kredytowe, a w efekcie – przyspieszenie amortyzacji podatkowej inwestycji)
 • brak finansowania VAT (Bank przejmuje na siebie finansowanie podatku VAT od zakupu przedmiotu, gdzie podstawą kalkulacji rat leasingowych jest wartość netto przedmiotu leasingu)
 • elastyczne struktury opłat (możliwość dopasowania rat leasingowych do sezonowej działalności klienta)
 • brak obciążenia bilansu dla firm z segmentu małych i średnich przedsiębiorstw typowa dla rynku transakcja leasingowa nie obciąża bilansu firmy, tzn. korzystający nie wykazuje zobowiązań leasingowych w swoim bilansie)
 • mniej formalności