Kredyt w rachunku bieżącym

Kredyt w rachunku bieżącym jest krótkoterminowym kredytem obrotowym o charakterze odnawialnym. Umożliwia firmie zadłużenie się do ustalonego w umowie limitu debetowego w tym rachunku. Przeznaczony jest na pokrycie bieżących zobowiązań wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej. Udzielany jest wyłącznie w złotych polskich.

Cechy kredytu w rachunku bieżącym:

  • udzielony jest na okres do 36 miesięcy z możliwością przedłużenia na kolejny maksymalnie 36-miesięczny okres, bez konieczności spłaty zadłużenia występującego w dniu zakończenia kredytowania
  • kredyt nie wymaga dokumentowania celowości wykorzystania kredytu

Jak spłacić kredyt w rachunku bieżącym?
Odsetki naliczanie są  od wielkości faktycznego zadłużenia, naliczane są dziennie i co miesiąc pobierane z rachunku - tym samym spłata należnych odsetek może być wliczona w ciężar limitu kredytowego. Spłata kredytu następuje automatycznie z bieżących wpływów na rachunek firmy.