Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym

Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym udzielany jest w celu uzyskania przez Kredytobiorcę środków na finansowanie bieżącej działalności firmy. Pieniądze można przeznaczyć na zakup towarów, surowców, materiałów i usług oraz na zapłatę konkretnych nieprzeterminowanych zobowiązań. Kredyt udzielany jest w rachunku kredytowym jednorazowo lub w transzach.

 

  • kredyt może być udzielony jako krótko- lub średnioterminowy, a w wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych rodzajem prowadzonej działalności- jako długoterminowy
  • spłata kredytu w ratach miesięcznych lub kwartalnych
  • kredyt jest udzielany w polskich złotych