Kredyt inwestycyjny

Kredyt inwestycyjny przeznaczony jest na finansowanie projektów inwestycyjnych i rozwojowych mających na celu stworzenie nowego lub zwiększenie istniejącego majątku trwałego kredytobiorcy, a w szczególności na przedsięwzięcia polegające na:

 • zakupie maszyn, urządzeń
 • środków transportu
 • nieruchomości
 • materiałów i wyrobów przeznaczonych na budowę, rozbudowę lub modernizację nieruchomości
 • zakupie udziałów lub akcji i inne
 • materiałów i wyrobów przeznaczonych na budowę, rozbudowę lub modernizację nieruchomości
 • na sfinansowanie środków obrotowych ściśle związanych z uruchomieniem przedsięwzięcia inwestycyjnego

Dodatkowe informacje:

 • cel kredytu musi być jednoznacznie określony w umowie
 • kredyt inwestycyjny stanowi uzupełnienie środków własnych kredytobiorcy
 • kredyt udzielany jest w rachunku kredytowym, jest nieodnawialny, bezgotówkowy
 • realizacja kredytu następuje jednorazowo lub w transzach
 • możliwość spłaty kredytu do 10 lat