EKO Kredyt

EKO Kredyt - adresowany jest do osób fizycznych, w tym osób fizycznych uzyskujących dochód z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej.Kredyt ,,EKO Kredyt'' przeznaczony jest na inwestycje w odnawialne źródła energii, poprawę efektywności energetycznej budynków w gospodarstwie domowym oraz inne inwestycje związane z ochrona środowiska takie jak:

 • instalacja pompy ciepła
 • instalacja kolektorów słonecznych
 • instalacja systemów fotowoltaicznych
 • instalacja rekuperacji
 • docieplenia, termomodernizacja budynków
 • instalacja urządzeń do zagospodarowania deszczówki
 • wymiana eternitu (zawierającego azbest) na dach wykonany z materiału nie wpływającego negatywnie na środowisko
 • wymiana zużytych kotłów węglowych, istniejących kotłów węglowych na kotły gazowe, opalane biomasą, zasilane energią elektryczną, na piece opalane Eko-groszkiem lub innym paliwem ekologicznym
 • wymiana okien i drzwi zewnętrznych na termoizolacyjne
 • instalacja małych elektrowni wiatrowych
 • wykonania studni głębinowych
 • budowa, przebudowa, remont sieci kanalizacyjnych oraz małych oczyszczalni ścieków w tym oczyszczalni przydomowych
 • maksymalny okres kredytowania do 120 m-cy.
 • dodatkowo Wnioskodawca może skorzystać z ochrony ubezpieczeniowej w zakresie podstawowym lub rozszerzonym.
 • kredyt oprocentowany jest w/g zmiennej stopy procentowej, stanowiącej sumę stopy referencyjnej i marży Banku

 

Wniosek o udzielenie EKO Kredytu