Sorbnet

W BS w Janowie Lubelskim istnieje możliwość realizacji zleceń płatniczych za pośrednictwem systemu  SORBNET. Sorbnet można zrealizować jedynie w formie przelewu z rachunku klienta.

Za pośrednictwem systemu SORBNET nie mogą być realizowane:

  • płatności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne
  • płatności na rzecz organów podatkowych
  • płatności dokonywane na podstawie czeków i innych obciążeniowych zleceń płatniczych
  • płatności dokonywane pomiędzy klientami banków rozliczanych przez  BPS S.A.

Przelewy realizowane z wykorzystaniem systemu Sorbnet:

  • mogą być składane od 8.00 do 15.00 danego dnia księgowego
  • są realizowane codziennie od poniedziałku do piątku
  • mogą być wysyłane tylko do banków uczestniczących w rozliczeniach zleceń klientowskich poprzez Sorbnet
  • podlegają opłatom określonym zgodnie z Taryfa opłat i prowizji w Banku Spółdzielczym w Janowie Lubelskim