Komunikat SMS

Komunikat SMS

Usługa SMS polega na automatycznym przesyłaniu na telefon komórkowy Posiadacza rachunku komunikatu SMS informującego o saldzie i/lub wolnych środkach na rachunku bankowym.

Usługa SMS to:

 • wygodny i szybki sposób pozyskiwania informacji o stanie rachunku
 • niskie opłaty
 • wybór częstotliwości przesyłania SMS dopasowany do potrzeb Klienta
 • przekazywanie informacji w sposób zapewniający zachowanie poufności
 • brak wymagań technicznych – wyłącznie telefon komórkowy z funkcją SMS
 • możliwość potwierdzania przelewów i zleceń w systemie bankowości internetowej bez użycia kodów z karty kodów

Aby aktywować usługę Klient musi: złożyć dyspozycję SMS w której podaje następujące informacje:

 • numer telefonu komórkowego na który będzie otrzymywać powiadomienie SMS
 • numer rachunku, którego ma dotyczyć usługa
 • godziny w których klient chce otrzymywać SMS-y (możliwość 24/7)
 • limit miesięczny ilości powiadomień SMS
 • możliwość określenia konkretnej kwoty zwiększenia salda na rachunku
 • możliwość określenia konkretnej kwoty zmniejszenia salda na rachunku

Dyspozycja SMS