Wakacje kredytowe

Od 29 lipca 2022 r. można złożyć wniosek o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego, czyli tzw. wakacje kredytowe.

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom, wakacje kredytowe mogą dotyczyć jednej umowy o kredyt hipoteczny w złotych polskich zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych.

Zawieszenie spłaty kredytu przysługuje Kredytobiorcy w okresie:

  • od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 30 września 2022 r. – w wymiarze dwóch miesięcy;
  • od dnia 1 października 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. – w wymiarze dwóch miesięcy;
  • od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. – w wymiarze jednego miesiąca w każdym kwartale.

Zawieszenie spłaty kredytu realizowane jest na wniosek Kredytobiorcy i dotyczy zawieszenia spłaty rat kapitałowo-odsetkowych na okres wskazany we wniosku, jednak nie dłuższy niż 8 miesięcy.

Spłata kredytu zostaje zawieszona z dniem złożenia wniosku. Wniosek powinien być złożony w Banku przed terminem płatności raty kredytu, o której zawieszenie wnioskuje Kredytobiorca.

Zawieszenia spłaty kredytu nie stosuje się  do Umów kredytu zawartych od 1 lipca 2022 r.

Wzór wniosku o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego udostępniony zostanie na stronie internetowej Banku, w bankowości elektronicznej oraz w Placówkach Banku.

Sposoby przyjmowania wniosków przez Bank:

  • system bankowości elektronicznej,
  • złożenie wniosku w Placówkach Banku,
  • dostarczenie wniosku do Banku drogą mailową na adresy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., wyłącznie gdy załączony do maila wniosek opatrzony jest kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub zaufanym poprzez ePUAP,
  • dostarczenie Wniosku drogą pocztową na adres Banku.

Wzór wniosku o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego.