Skip to main content
  • Aktualności
  • BARDZO WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA WAŻNOŚCI DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI

BARDZO WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA WAŻNOŚCI DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI

05-10-2023

Szanowni Państwo!

Jeżeli posiadany dokument tożsamości jest nieaktualny lub zbliża się jego termin ważności, koniecznie skontaktuj się z Nami.

W przypadku klientów posiadających nieaktualny dowód osobisty, chcących wykonać operację na rachunku w placówkach BS operacja taka nie zostanie zrealizowana do dnia przedstawienia w Banku uaktualnionego dokumentu. 

Ponadto od dnia 13 listopada 2023 roku wszyscy użytkownicy bankowości internetowej i aplikacji mobilnej Banku Spółdzielczego w Janowie Lubelskim, którzy posiadają nieaktualny dokument tożsamości lub nie zgłosili w Banku danych nowego dokumentu tożsamości zostaną przełączeni w bankowości internetowej na tryb pasywny. Tryb pasywny oznacza brak możliwości wykonywania przelewów internetowych!

Pełną funkcjonalność rachunku przywrócona zostanie niezwłocznie, po zaktualizowaniu przez użytkownika bankowości internetowej, danych dokumentu tożsamości.

Aktualizacja danych jest możliwa w każdej placówce naszego Banku.

Zgodnie z Regulaminem otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Janowie Lubelskim, Klient zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Bank o każdej zmianie danych osobowych.