BARDZO WAŻNA INFORMACJA DLA KLIENTÓW AUTORYZUJĄCYCH TRANSAKCJE ZA POMOCĄ APLIKACJI "EBO TOKEN PRO"

Szanowni Klienci, od dnia 01 czerwca 2022 r. dotychczasowa aplikacja "EBO TOKEN PRO" nie będzie już wspierana i nastąpi wyłączenie tej usługi dla autoryzacji transakcji w bankowości internetowej "EBO RWD".
Autoryzacja transakcji odbywać się będzie za pomocą aplikacji mobilnej - "BS Janów Lubelski EBO Mobile Pro".
Wyłączenie usługi "EBO TOKEN PRO" oznaczać będzie, iż nie będzie można wykonać żadnych operacji w bankowości internetowej EBO RWD za pomocą tej aplikacji !!!

W związku z powyższym dnia 21 kwietnia 2022 r. podczas logowania do bankowości internetowej "EBO RWD" zostanie udostępnione narzędzie wspomagające proces przełączenia autoryzacji transakcji z aplikacji "EBO TOKEN PRO" do aplikacji mobilnej "BS Janów Lubelski EBO Mobile Pro". Narzędzie wspomagające proces przełączenia można pominąc, jednakże po upływie 24 godzin od pominięcia zostanie ponownie wyświetlone podczas próby zalogowania się do bankowości internetowej "EBO RWD").
Prosimy wszystkich użytkowników o rozpoczęcie procesu przełączenia autoryzacji transakcji z aplikacji "EBO TOKEN PRO" do aplikacji mobilnej "BS Janów Lubelski EBO Mobile Pro jak najszybciej.

W razie wystąpienia jakichkolwiek problemów prosimy o kontakt z Bankiem.
Za wszelkie utrudnienia przepraszamy !!!