Kredyt na Każdą Porę Roku

Kredyt na Każdą Porę Roku adresowany jest wyłącznie do osób fizycznych w tym osób fizycznych uzyskujących dochody z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej posiadających zdolność kredytową.

  • maksymalny okres kredytowania nie może być dłuższy niż 24 miesiące
  • oprocentowanie stałe

Wymagane dokumenty:

  • pisemny wniosek o udzielenie kredytu gotówkowego
  • dokumenty potwierdzające źródło i wysokość osiąganych dochodów
  • dokument tożsamości

Kredytobiorca ma prawo bez podania przyczyny do odstąpienia od umowy kredytu w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy kredytu.

Kredytobiorca ma możliwość spłaty kredytu:

  • zobowiązuje się spłacić kredyt wraz z należnymi odsetkami w ratach miesięcznych równych (równe raty kapitałowo-odsetkowe). Dodatkowo Wnioskodawca może skorzystać z ochrony ubezpieczeniowej zawierając umowę ubezpieczenia na życie w zakresie podstawowym lub rozszerzonym.

Wniosek o udzielenie kredytu na każdą porę roku

Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości wynagrodzenia