MasterCard

Karta MasterCard jest międzynarodową kartą płatniczą przeznaczoną dla posiadaczy rachunku ROR. To nowoczesny produkt, który pozwala na wygodne zarządzanie środkami finansowymi bez względu na czas i miejsce. Łączy w sobie dwie zalety: akceptację na całym świecie i większą kontrolę finansową dzięki bezpośredniemu obciążeniu konta lub bieżącego rachunku kwotą transakcji.

Karta MasterCard paypass oferuje:

  • dokonywanie transakcji zbliżeniowych – funkcjonalność zbliżeniowa MasterCard paypass 3x50zł., a powyżej 50zł wymagane jest potwierdzenie kodem PIN
  • dokonywanie transakcji bezgotówkowych w placówkach handlowo-usługowych – w kraju i za granicą oznaczonych logo MasterCard
  • komfort – klient ma stały dostęp do środków na rachunku, dzięki czemu nie ma potrzeby odwiedzania banku i nie jest zależny od godzin pracy Banku
  • wypłaty gotówki bez prowizji z bankomatów w kraju oznaczonych emblematem Bankowości Spółdzielczej, a także z bankomatów Grupy BPS S.A.
  • szybkość – środki w systemie autoryzacyjnym aktualizowane są w momencie dokonania wpłaty na rachunek
  • sprawdzenia wysokości wolnych środków w bankomatach świadczących taką usługę
  • dokonywanie transakcji w Internecie
  • możliwość zmiany PIN w bankomacie
  • możliwość ustanowienia indywidualnych limitów transakcji gotówkowych i bezgotówkowych
  • możliwość zamówienia dodatkowych kart

Technologia Chip i PIN zapewniają bezpieczeństwo transakcji dokonywanych w punkcie sprzedaży, a SecureCode zabezpiecza transakcje dokonywane przez Internet.

Karta wydawana jest na 3 lata.