Obszar Prawa Podatkowego

Aktualizacja na dzień 20.04.2020. Trwają dalsze prace ustawodawcy nad programem wsparcia.


Możliwość wstecznego rozliczania strat podatkowych w CIT

Beneficjenci wsparcia: podatnicy podatku CIT.

Podatnicy CIT, którzy z powodu COVID-19:
1) ponieśli stratę w roku podatkowym, który rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2020 r. a zakończy się po dniu 31 grudnia 2019 r., lub rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2019 r. a przed dniem 1 stycznia 2021 r. oraz

2) uzyskali w roku podatkowym, o którym mowa w pkt 1, przychody niższe o co najmniej 50% od przychodów uzyskanych w roku podatkowym bezpośrednio poprzedzającym pierwszy rok podatkowy, o którym mowa w pkt 1 –
mogą jednorazowo obniżyć o wysokość tej straty, nie więcej jednak niż o kwotę 5 000 000 zł, dochód uzyskany w roku podatkowym bezpośrednio poprzedzającym rok podatkowy, o którym mowa w pkt 1. 2. W przypadku upływu terminu do złożenia zeznania lub złożenia zeznania za rok podatkowy, w którym dokonywane jest obniżenie na, podatnik składa korektę zeznania.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowego wsparcia dostępne na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/finanse/ustawy-tarczy-antykryzysowej-z-podpisem-prezydenta


Możliwość wstecznego rozliczania strat podatkowych w PIT

Beneficjenci wsparcia: podatnicy podatku PIT.

Podatnicy PIT, którzy z powodu COVID-19:

1) ponieśli w 2020 r. stratę z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz

2) uzyskali w 2020 r. łączne przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej niższe o co najmniej 50% od łącznych przychodów uzyskanych w 2019 r. z tej działalności – mogą jednorazowo obniżyć o wysokość tej straty, nie więcej jednak niż o kwotę 5 000 000 zł, odpowiednio dochód lub przychód uzyskany w 2019 r. z pozarolniczej działalności gospodarczej. Przez łączne przychodyrozumie się sumę przychodów uwzględnianych przy obliczaniu podatku na podstawie art. 27 ust. 1 i art. 30c oraz ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W celu dokonania obniżenia podatnik składa korektę zeznania za rok 2019 r.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowego wsparcia dostępne na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/finanse/ustawy-tarczy-antykryzysowej-z-podpisem-prezydenta